Waar wordt de spuitgietmachine voor gebruikt?

- 2021-06-23-

Spuitgietmachinewordt gebruikt om plastic producten, nylon producten en andere automatische speciale apparatuur te vormen. Het werkproces van de spuitgietmachine omvat stappen zoals het opheffen van de druk, verwarmen, het sluiten van de mal, injectie, het vasthouden van de druk en het openen van de mal. In een werkcyclusperiode veranderen de werkelijke druk en het werkelijke debiet van de spuitgietmachine, soms groot en soms klein, en soms is het bijna nul. Wanneer de werkelijke stroom klein is, is de olietoevoer van de oliepomp veel groter dan het werkelijke verbruik van de belasting en overschrijdt het aanbod de vraag. De overtollige hydraulische olie onder hoge druk wordt allemaal overgelopen via het overstortventiel. De hydraulische olie in de hogedruktoestand geeft een grote hoeveelheid warmte-energie vrij na het passeren van de overstroomklep. Dit deel van de gedissipeerde energie is eigenlijk een deel van de elektrische energie die door de oliepompmotor van het elektriciteitsnet wordt opgenomen. Hoe langer de lage stroomtoestand wordt gehandhaafd, hoe groter de vermogensdissipatie. Daarom is er een ernstig energieverspillingsprobleem in het hydraulische systeem van de spuitgietmachine.