Aandachtspunten voor het starten van de spuitgietmachine

- 2021-07-08-

Voor despuitgietmachine, kan het strikt volgen van de juiste stappen en methoden voor bediening en gebruik worden beschouwd als een van de belangrijkste manieren om de levensduur te verlengen.

Controleer eerst of er voldoende smeerolie in elk beweegbaar onderdeel zit en voeg in elk onderdeel voldoende smeerolie toe.
Ten tweede, zet de elektrische verwarming aan om alle delen van het vat te verwarmen. Wanneer elke temperatuur aan de vereisten voldoet, wordt gedurende een bepaalde periode warmtebehoud uitgevoerd. Wanneer de temperatuur van de apparatuur stabiel is, zal de warmtebehoudtijd van verschillende apparatuur en verschillende materialen in verschillende stadia verschillen.
Ten derde moet het spuitgietmateriaal in een voldoende hoeveelheid worden gedaan en het originele spuitgietvoedsel moet worden gedroogd.
Ten vierde moet het hitteschild op het vat goed worden afgedekt, wat niet alleen elektriciteit bespaart, maar ook de levensduur van de verwarmingsspiraal en de stroomschakelaar verlengt.
Ten vijfde, controleer of er water, olie, enz. in de schakelkast van het elektrische apparaat zit om vocht te voorkomen. Als de apparatuur vochtig is, moet deze worden behandeld door professioneel onderhoudspersoneel.
Ten zesde, controleer of de voedingsspanning consistent is, over het algemeen niet meer dan of minder dan 20% van de standaard.
Ten zevende, controleer of elk noodapparaat van despuitgietmachineis normaal. Controleer of elke koelleiding ontstopt is.